ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានVN Express កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២នាពេលកន្លងទៅបុរសម្នាក់ត្រូវបានប៉ូ..លី..សធ្វើការឃាត់ខ្លួ..ននៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងសង្កាត់ Go Vap ទីក្រុងហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាមក្រោយពេលដែលបុរសរូបនេះបានលួចបា..ញ់លុយពីកុងធនាគារស្រីស្នេហ៍របស់ខ្លួ..នទៅកាន់ភរិយារបស់ខ្លួ..នសរុបជាទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់១,១ ពាន់លានដុង ស្មើនឹងប្រហែល ៤៨ ៤៥៨ ដុល្លារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសដែលលួចផ្ទេរលុយចេញពីកុងស្រីស្នេហ៍ខាងលើនេះមានឈ្មោះ Luu Manh Tuan អាយុ ៣២ឆ្នាំ។ចំណែកស្រីស្នេហ៍របស់គាត់មានឈ្មោះ Hoa អាយុ ៣១ឆ្នាំ។ដោយពួកគេទាំងពីរនាក់បានស្គាល់គ្នាតាមរយៈអ៊ីនធើណេត បន្ទាប់ពីស្គាល់គ្នាបានកន្លះខែពួកគេក៏បានស្រលាញ់គ្នានិងធ្វើការណាត់ជួបគ្នានៅDa Nang។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកពួកគេក៏បានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងស្រុក Thanh Khe។នៅពេលនោះនារីជាស្រីស្នេហ៍ក៏បានបើកកុងធរនាគារតាមរយៈអ៊ីនធើណេតហើយបានដាក់ប្រាក់ចំនួន១,១ ពាន់លានដុង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលប..ង្កើតនោះលោកTuanបានលួចមើលនាង Hoaប..ង្កើតកុងធនាគារហើយក៏បានចងចាំព័ត៌មានទាំងអស់របស់នាងព្រមទាំងលេខសម្ងាត់កុងធនាគារផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះមកដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ស្រាប់តែលោកTuanបានខ្ចីទូរស..ព្ទ័របស់ស្រីស្នេហ៍ហើយដោយនិយាយថា គាត់ត្រូវការទាញយកកម្មវិធីមួយ ភ្លាមៗនោះHoaក៏បានអោយទូរស..ព្ទ័នាងទៅគាត់ ពេលនោះលោកTuanក៏បានបា..ញ់ប្រាក់ទាំងអស់របស់ស្រីស្នេហ៍ទៅកាន់កុងភរិយារបស់គាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកTuanបានប្រាប់ថាសម្រាប់ប្រាក់ដែលបា..ញ់នោះភរិយារបស់គាត់បានយកចំនួន ១៨៥ លានដុង ដើម្បីសងបំណុល ដោយដាក់ ៥០០លានដុងទៅក្នុងគណនីសន្សំ និងដកចេញជាសាច់ប្រាក់ចំនួន ៤៤៣ លានដុង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយនៅព្រឹកបន្ទាប់លោក Tuanក៏បានប្រាប់ស្រីស្នេហ៍របស់គាត់ថាគាត់ទៅពិនិត្យរោគ បន្ទាប់ពីនោះមកលោកក៏លែងមកសណ្ឋាគារទៀតហើយទំនាក់ទំនងជាមួយនិងនាង Hoaក៏ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចាប់ពីពេលនោះ។ដោយមានការស..ង្ស័..យទើបនារីជាគូស្នេហ៍បានLog inចូលទៅក្នុងកុងធនាគាររបស់នាង 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែកុងរបស់នាងត្រូវបានLocked ដោយសារតែពាក្យសម្ងាត់ ដើមរបស់នាងបានផុតកំណត់។នាងក៏បានទៅធនាគារដើម្បីអោយខាងធនាគារជួយដោះអោយនាង​ ក្រោយមកទើបនាងបានដឹងថាប្រុសស្នេហ៍របស់នាងលោក Tuanបានបា..ញ់លុយរបស់នាងអស់ពីកុងរលីង ទៅគណនីផ្សេងមួយទៀត ទើបនាងទៅរាយការណ៍ទៅប៉ូ..លី..ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកលោក Tuanក៏ត្រូវបានប៉ូ..លី..សធ្វើការឃាត់ខ្លួ..ន ចំណែកភរិយារបស់គាត់ក៏ត្រូវបានហៅមកសាកសួរ។ចំណែករឿងរ៉ាវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post