ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលបានឃើញលទ្ធផលនៃការប្រឡងបាក់ឌុបរួចមកស្រាប់តែនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានគណនីហ្វេបុកឈ្មោះ Ma Nii Ta Acousticបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់នាងដោយរៀបរាប់ថាប៊ិចក្រហមមួយឆ្នូតនេះខ្ញុំនឹងចងចាំអ្នកអស់មួយជី..វិ..តរបស់ខ្ញុំ លិទ្ធផលដែលខំខ្ញុំដឹងខ្លួ..នឯងច្បាស់តែខ្ញុំនៅតែមិនអស់ចិត្តនៅទ្បេីយហេតុអី្វទៅបានជាខ្ញុំធ្លាក់ទៅលេីមុខវិជ្ចាដែលខ្ញុំគិតថាអាចទៅរួច ។ហេីយទៅជាប់ C D D ទៅលេីមុខវិជ្ចាដែរខ្ញុំគិតថាអាចនឹងធ្វេីបានល្មម 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទឹកភ្នែកហូរមិនឈប់ហេតុអី្វតស៊ូរៀន 12 ឆ្នាំមកធ្វេីអោយអារម្មណ៍ខ្ញុំសល់ត្រឹមសូន្យនៅពេលនេះ អ្នកខ្លះគិតថាស្រួលទេឆ្នាំនឹង ស្រួលយកពិន្ទុទេឆ្នាំនឹង តែអ្នកត្រូវគិតថាអ្នកមិនមែនជាបេក្ខភាពប្រទ្បងអ្នកមិនដឹងទេថា 2 ថ្ងៃនេះវាជូចត់បែបណាខ្លះ ខ្ញុំក៏មិនចុះចាញ់ ព្រោះគ្រួសារខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំខ្លាំងណាស់ពេលនេះបានត្រឹមយំសោកស្តាយដែលធ្វេីអោយលិទ្ធផលចេញមិនបានល្អ ជូនពរអ្នកដែរជាប់ ក៏ចូលរួមលេីកទឹកចិត្តនាក់ដែលមិនទទួលបានលិទ្ធផលមិនល្អដូចជារូបខ្ញុំ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួយមេីលទ្បាយពីរដេីមដល់ចប់ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ ចឹងមុននឹងសម្រេចយកដៃស៊ែរ ឫ ខមិនទៅលេីរឿងអីមួយគួរតែពិចារណាអោយបានច្បាស់សិន ខ្ញុំធ្លាក់ខ្ញុំដឹងពីសម្ថភាពរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនបានទៅតវ៉ាអីទេគ្រាន់តែយេីងសោកស្តាយអ្វីដែរយេីងខំ យេីងរំពឹង ហេីយមុខវិជ្ចាដែរខ្ញុំទទួលបាននិទ្ទេសគឺមាន អក្សរសាស្ត្រខ្មែរបាន C ភូមិបាន D សីលធម៍បាន D ក្រៅពីរនេះខ្ញុំ F 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចឹងលិទ្ធផលវា..យោងអត់រួចទេីបធ្លាក់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងខ្លួ..នឯងច្បាស់ថាខ្សោយត្រង់ចំនុចណាខ្ញុំធ្វេីការច្រេីនខ្ញុំមានពេលតិចបំផុតសម្រាប់ការត្រៀមប្រទ្បងបាក់ឌុបនេះ ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីអាម្មណ៍ពិតដែរយេីងព្យាយាមខំរយះពេលនៃការប្រទ្បងនេះតែផេកខ្លះគាត់យកតែកន្លែងដែរបងប្អូូនស្តាប់មិនអស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 ទៅថាខ្ញុំចង់តវ៉ា ឫ អួតពីខ្លួ..នឯងទៅវិញ បងប្អូនដែរគាត់មិនបានស្តាប់មិនបានមេីលការទ្បាយពីដេីមដល់ចប់នោះនាក់មិនដឹងទេថាខ្លឹមសារដែរខ្ញុំនិយាយទៅគ្រាន់តែជាពាក្យសោកស្តាយសម្រាប់ខ្លួ..នឯងនិងគ្រាន់ជាសារចែករំលែកពេលដែរប្រទ្បងតាមអ្វីដែរខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណោះ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការស៊ែរការមេីលងាយមនុស្សតែសំបកក្រៅការបញ្ចេញមតិតែតាមអារម្មណ៍អាចបញ្ចា..ក់ពីសន្តានរបស់មនុស្សដែរមិនទាន់យល់ពីហេតុផលច្បាស់លាស់ហេីយក៏យល់ថាគេនិយាយនិងខុសរឿង អ្នកដែរមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់អ្នកនឹងយល់នូវថ្ងៃណាមួយ ជាក់ជាមិនខាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 ហេីយសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងកាត់រួចជាសិស្សចម្បងសូមជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅនាក់ជំនាន់ក្រោយអោយបានជ្រាបច្បាស់ ពីការប្រទ្បងដ៏តឹងរឹងមួយនេះ បេីខ្ញុំនិយាយអ្វីដែរប៉ះពាល់ទៅលេីបងប្អូនតាមរយះវីដេអូនេះអោយខ្ញុំសំទោ..សទុកជាមុនព្រោះនេះគ្រាន់តែជា ការបញ្ចេញអារម្មណ៍នូវក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រាកដជាយល់ជាក់ច្បាស់ពីអ្វីដែរខ្ញុំបកស្រាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលនារីខាងលើរៀបរាប់ពីការធ្លាក់បាក់ឌុបរួចមកទើបមានមហាជនខ្លះបានទម្លាយវីដេអូរាំទីកតុករបស់នាង ហើយបានខមិនបែបនេះថានាងធ្លាក់ដោយសារតែរវល់រាំតិកតុក។ក្រោយពេលឃើញបែបនេះទើបនារីស្រស់ស្អាតខាងលើក៏បានតបទៅអ្នករិះគន់នោះវិញថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ខ្ញុំផ្អាកការលេង Tik Tok មួយឆ្នំាហេីយហេីយពេលខ្លះផុសសម្រាប់ឃ្លីបការងារទៀតបង» ។ យុវតីខាងបន្តទៀតថា៖ «ខ្ញុំគិតថាបងៗកុំឃេីញតែសំបកក្រៅ ខ្ញុំមានការងារច្រេីនដែរខ្ញុំត្រូវធ្វេីបន្តខ្ញុំមិនបានទៅត វ៉ាទេតែវាអន់ចិត្តនឹងខ្លួ..នឯងដែរធ្វេីមិនបានល្អ» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post