ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវីដេអូកា..ម៉ារ៉ាសុ..វ..ត្ថិ..ភាពមួយរបស់នារីជាម្ចាស់ឆ្កែដោយនាងបានបង្ហោះហើយរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា នេះភស្តុតាងដែលជនមិនស្គាល់មុខម្នាក់នឹងបានប..ង្ករថ្ងៃ 13.01.22 វេលា9យប់ ជាVideoដែរបុរសម្នាក់នឹងប្រពន្ធស្រវឹងទាត់ឆ្កែខ្ញុំឡើងប៉ើងបុកជញ្ជាំង  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយចោ..ទថាឆ្កែខ្ញុំលោតហក់ខាំ ( ឆ្កែខ្ញុំមិនដែរខាំអ្នកណា ហើយលេងជាមួយក្មេងៗរាល់ថ្ងៃអ្នកជិតខាងជាប់ផ្ទះចូលចិត្តគ្រប់គ្នា) ហើយបានរករឿង នឹងមករឿងខ្ញុំជាលើកទីពីរ ដោយអាងអ្នកណាអ្នកនៃ នឹងមកប្តឹងខ្ញុំវិញទៀត …..  តែខ្ញុំមិនចង់មានបញ្ហាទៀត  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាVideoសាក្សីថ្ងៃក្រោយបើគាត់នៅតែអាងអំណាចនឹងគំរាមខ្ញុំម្ដងទៀត ខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹង…… គាត់ថាខ្ញុំអាងខ្លួ..នជាអ្នកមានរករឿងគាត់ ទាំងដែរគាត់ជាអ្នកទាមទារប្ដឹងនឹងរករឿងតំបូង ពេលដែរខ្ញុំកំពុងហូបបាយ…..( បញ្ជាក់ពេលគាត់សើបដឹងប្រវិត្តរបស់ខ្ញុំ )។  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយនារីជាម្ចាស់ឆ្កែបង្ហោះវីដេអូខាងលើរួចមកក៏ត្រូវបានមហាជនខ្លះចូលរិះគន់ ដោយក្តៅចិត្តនិងអ្នករិះគន់ទើបនារីម្ចាស់ឆ្កែបានបោះសម្ដីជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់នាងរិះគន់ទៅកាន់អ្នកថាអោយនាងវិញថា  អន់ចិត្តនឹងមនុស្សមួយចំនួនដែរចាត់ទុក្ខសត្វទាំងអស់ដូចគ្មានជី..វិ..ត 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងចេះមានកូន ឆ្កែក៏ចេះមានកូន យើងសុីបាយ វាក៏សុីសបាយ យើងវៃវា..យ៉ាងច្រើនវាខ្លាច .  មិចក៏សត្វមិនសំខាន់ . ពេលខ្លះមនុស្សមិនស្មើរឆ្កែផង គ្រាន់តែរករឿងឆ្កែនឹងវាអស់តម្លៃនឹងអោយម្ចាស់គេគោរពហើយ . ចង់អោយគេមានទំនួលខុសត្រូវ ត្រូវមើលថាតើយើងមានទំនួលខុសត្រូវឬនៅ  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អញខ្ចិលតជាមួយពួកអាថ្លើមខ្មៅអស់ឯងនឹងណាសឭ សុីតែសាច់ឆ្កែដែលថាឆ្កែត្រូវហី ហែងមិនសួរវាដែលទាត់ ខ្លាចឆ្កែហើយចូលទៅទាត់ឆ្កែ ទៅជាអាឆ្កែចង់ខាំនេះគេចមនុស្សវិញ . យកទៅបាបលោកឯងសាង នាំគ្នាទទួលចុះអញមិនឈ្លោះទេ។  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាន់តែជេ ខ្ញុំកាន់តែយល់ច្បាស់តែពួកអ្នកឯងជាមនុស្សបែបណា ព្រោះហេតុអី ចេះតែពីតែស្ករនឹងឯង . ស្អីក៏ដោយបើមិនកើតលើខ្លួ..នឯងគឺនៅដៀលគេបានណាស់ . Captiop ក៏អានមិនយល់ វីដេអូក៏មើលមិនចប់ ហើយជេគេ  សួរខ្លួ..នឯងមើលថា 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងមែនត្រូវ សមណាស់នឹងមកដៀលគេចរិកឆ្កែ .  បើពីបាកពេកមកឆាតមកខ្ញុំអោយលេខអាបុិនឹង ហើយបបួលគ្នាមកប្តឹងមក. ខ្ញុំមិនថាទេហើយនឹងចូលខ្លួ..នដោះស្រាយ . តើមើលcaptiopអោយច្បាស់ ប្រយ័ត្នតែដល់ពេលថា អត់ទេនិយាយតែរឿងឆ្កែ ហាអត់មានទេប្រាប់ហើយចា . បានហើយនិយាយប៉ុណ្ណឹងបើមនុស្សមាន…. គេយល់ហើយតែចេះតែតែស្ក អានឹងមិនដឹងទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយពេលរឿងហេតុនេះកើតឡើងបានប៉ុន្មានថ្ងៃនៅពេលនេះបុរសដែលទាត់ឆ្កែនោះបានចេញបកស្រាយនិងផ្ដាំទៅម្ចាស់ឆ្កែផងដែរ។ដូច្នេះចង់ដឹងថាគាត់ផ្ដាំផ្ញើរបែបណាទៅម្ចាស់ឆ្កែសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post