ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជឿជាក់ថាមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មានដ៏កក្រើកជុំវិញរឿងដេននីក្វាន់ បានទម្លាយរឿងដែលអតីតសង្សារបស់នាងលោក ចាន់ មករា បានបោកប្រាស់នាងនិងគ្រួសារនាងសរុបជាទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់ជាង១០ម៉ឺនដុល្លា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយខណៈពេលនេះលោក ចាន់ មករាបានរត់គេចខ្លួ..នបាត់ស្រមោលមិនព្រមមកដោះស្រាយនោះទេ ដោយមិនដឹងលោករត់ទៅខាងណានោះទេ ទើបដេននីក្វាន់និងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងប្រកាសស្វែងរក ចាន់ មករា ដើម្បីអោយចូលខ្លួ..នមកដោះស្រាយជាមួយនាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយពេលបានដឹងដំណឹងលោក ចាន់ មករា បោកប្រាស់គេបែបនេះ ទើបឯកឩត្តម ពេជ្រ ស្រស់ដែលជាមិត្តល្អរបស់លោក ចាន់ មករា បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់លោកនៅថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ដោយរៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាត់ដំណឹងឈឹងតែម្តងបងប្អូនល្អខ្ញុំ ! លោក ចាន់ មករា ធ្លាប់ប្រាប់មកខ្ញុំថា  "ចង់ស..ម្លា..ប់ខ្លួ..ន និងចង់ដើរចូលគុក" ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងគាត់ទាល់តែសោះ   ហើយខ្ញុំបាន ប្រាប់គាត់ថា គ្រប់បញ្ហាតែងតែមានដំណោះស្រាយ ពុំគួរ គិតខ្លីនោះទេ ក្រោយមកក៏បាត់ដំណឹងគាត់ឈឹងតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មករា ក៏ធ្វើអំពើមិនគប្បីនឹងខ្ញុំដែរ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានដោះស្រាយ ជូនបងប្អូនហើយ  ខ្ញុំមិនគិតរឿងលុយទេ សំខាន់ឲ្យគាត់ នៅមានជី..វិ..ត  និងមានភាពក្លាហានដោះស្រាយបញ្ហា  កុំ រត់គេចបញ្ហាអីបងប្អូនល្អខ្ញុំអើយ បាយ1កញ្ចប់ហូបរួមគ្នា ខ្ញុំមិនស្អប់ខ្ពើមឯងទេ។ ធ្វើជាកូនប្រុស កុំរត់គេចពីបញ្ហា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post