ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនារីអ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីម្នាក់ដែលមានគណនីបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកឈ្មោះ Aimee Martinបានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ក្រោយពេលដែលនាងទទួលបានកាដូដ៏មហិមាពីស្វាមីរបស់នាងគឺគ្រឿងអលង្ការ និងបាច់ផ្កាដាក់សុទ្ធតែលុយដុល្លាសុទ្ធ។ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះនារីរូបនោះបានរៀបរាប់អោយដឹងថា ចេះសូប្រាយទៀតប្តីខ្ញុំ ចេះតែឆ្ងល់មិចម៉ារយះនិង មិនចង់និយាយរកយេីងមកពីឃេីញខ្ញុំស៊ែវិឌីអូនប្តីគេសូប្រាយប្រពន្ធគេ ..  សំដី1ម៉ាត់ដែរធ្វីអោយខ្ញុំយំ គាត់ថានេះកាដូរដែរអូនខំបែ..កញេីស..ពេញ1ឆ្នាំ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្តាប់ហេីយស្រក់ទឹកភ្នែក.. អរគុណ  អរគុណដែរកាន់ដៃអូនមកដល់កន្លែងមួយនេះ អរគុណដែរគោរពទួននាទីជាប្តីដ៏ល្អរយះពេល5ឆ្នាំកន្លង់មក  ស្លាញ់បងគ្មានថ្ងៃប្រែ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយការបង្ហោះសារខាងលើមិនបានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះនារីអ្នកលក់អនឡាញខាងលើក៏បានបង្ហោះសារមួយបន្ថែមទៀតដោយនាងបានរៀបរាប់ថាសាក់ថ្មជី..វិ..ត.. អរគុណប្តីសំលាញ់នាំអូនស្គាល់ម្ហួបអភិជន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងMenuគិតថ្លៃម្ហូបមួយពេលនោះគឺមានតម្លៃរហូតទៅដល់៦១៦ដុល្លាឯណោះ ពិតជាមិនធម្មតានោះទេ ពិតជាម្ហូបលំដាប់អភិជនរបស់គេមែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post