ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២កន្លងទៅនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលបរិច្ចាគសរីរាង្គ នៅឯមន្ទីរពេ..ទ្យ Phetchabun លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Niti Hetanurak ប្រធានមន្ទីរពេ..ទ្យ Phetchabun បានផ្តល់រង្វាន់ និងកម្រងបាច់ផ្កាពីមជ្ឈមណ្ឌល សម្រាប់កញ្ញា 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Chalisa Wongsawadee អាយុ 28 ឆ្នាំ មកពីខេត្ត Phetchabun ដែលនាងបានស្លា..ប់ដោយឧបទ្ទវហេតុមួយ ហើយត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបរិច្ចាគសរីរាង្គរបស់នាងដល់សមាគមកាកបាទក្រហមថៃ ដើម្បីយកទៅជួយដល់អ្នកដទៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថាកញ្ញា Chalisa Wongsawadee អាយុ 28 ឆ្នាំ មកពីខេត្ត Phetchabunជាបុគ្គលិករបស់Food Panda បានទទួលមរណៈភាពដោយសារតែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងបានជិះម៉ូតូត្រលប់មកពីផ្ទះមិត្តភក្តិវិញហើយក៏បានជិះទៅបុកពីក្រោយឡានដែលចតនៅស្ងៀមនៅចិញ្ចើមផ្លូវបណ្ដាលអោយរ..ង..រ..បួ..សធ្ង..ន់កាលពីវេលាម៉ោង០២ទាបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយភ្លាមៗនោះគេក៏បានបញ្ជូនកញ្ញា  Chalisaទៅមន្ទីរពេ..ទ្យ ហើយមិនបានប៉ុន្មានផងដោយសារតែស្ងានភាពរបស់នាងធ្ង..ន់ទើបនាងត្រូវបា..ត់..ប..ង់ជី..វិ..តតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលដែលនាងបានស្លា..ប់បា..ត់..ប..ង់ជី..វិ..តទើបក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានបរិច្ចាគអវ:យវ:របស់នាងអោយគ្រូពេ..ទ្យយកទៅសង្រ្គោះជី..វិ..តមនុស្សដទៃទៀត ហើយអវ:យវ:របស់នាងបានជួយជី..វិ..តមនុស្សរហូតទៅដល់០៦នាក់ឯណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់មូលហេតុដែលក្រុមគ្រួសាររបស់នា..រី..រ..ង..គ្រោះហ៊ានយកអវ:យវ:របស់នាងទៅបរិច្ចាគបែបនេះក៏ព្រោះតែពេលនៅរស់កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២កន្លងទៅនា..រី..រ..ង..គ្រោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់ម្ដាយមីងរបស់នាងថានាងមានបំណងចង់បរិច្ចាគអវ:យវ:របស់នាងទៅមន្ទីរពេ..ទ្យដើម្បីសង្រ្គោះជី..វិ..តមនុស្សដ៏ទៃទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះមកដល់ថ្ងៃកើតហេតុនា..រី..រ..ង..គ្រោះក៏បានស្លា..ប់បា..ត់..ប..ង់ជី..វិ..តដោយសារតែជួបគ្រោះ..ថ្នា..ក់ច..រា..ចរណ៍ទើបក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានសម្រេចបំណងរបស់នាងដោយបរិច្ចាគអវ:យវ:របស់នាងទៅមន្ទីរពេ..ទ្យ។ហើយអវ:យវ:របស់នាងដែលជួយសង្រ្គោះជី..វិ..តមនុស្សបាន០៦នាក់នោះមានដូចជាកែវភ្នែក​ពីរ ក្រលៀន​ពីរ សន្ទះ​បេះដូង និង​សរសៃ​វ៉ែន​មួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post